Utforska nästa generation av Bitcoin

En närmare titt på SatoshiChain, Stacks, Lightning Network, Liquid Network och WBTC

Kryptovalutor är digitala tillgångar som fungerar på decentraliserade nätverk, vilket möjliggör säkra och transparenta transaktioner utan mellanhänder. I takt med att användningen av kryptovalutor växer har skalbarhetsutmaningar uppstått, med hänvisning till ett nätverks förmåga att hantera ett ökande antal transaktioner effektivt. Decentraliserad finans (DeFi) hänvisar till ett nytt finansiellt system byggt på blockchain-teknik, som ger tillgång till finansiella tjänster utan krav på traditionella mellanhänder. Konsensusmekanismer, såsom proof-of-stake och proof-of-work, används i kryptovalutautrymmet för att validera transaktioner och säkra nätverket.

Kryptovalutornas värld har sett en snabb ökning i popularitet och mångfald de senaste åren. Bland alla digitala tillgångar är Bitcoin fortfarande den mest välkända och mest använda. Nya projekt har dock dykt upp i syfte att förbättra och förbättra Bitcoins design, ta itu med skalbarhetsproblem, ge tillgång till Decentralized Finance (DeFi)-applikationer och lösa några av Bitcoins begränsningar samtidigt som kompatibiliteten med Bitcoin-nätverket bibehålls. I den här artikeln kommer vi att utforska fem av dessa projekt: SatoshiChain, Stacks, Lightning Network, Liquid Network och WBTC, och undersöka deras erbjudanden och potentiella inverkan på kryptovalutautrymmet.

SatoshiChain:

 • Kompletterar den ursprungliga Bitcoin kryptovalutan
 • Möjliggör åtkomst till DeFi-applikationer, inklusive NFT, spel och dApps, inom Bitcoin-gemenskapen
 • Kompatibel med ERC20-protokoll
 • Erbjuder snabba och effektiva transaktioner med en 2-sekunders blockeringstid
 • Låga transaktionsavgifter, betalas i Satoshi's, som är kopplade 1 till 1 med Bitcoin Satoshi's
 • Använder en säker proof-of-stake konsensusmekanism för ökad säkerhet

Staplar:

 • Förbättrar skalbarheten för Bitcoin
 • Använder en sidokedja och konsensusmekanism för bevis på överföring för snabba och effektiva transaktioner
 • Använder bevis-på-arbete konsensusmekanism för säkerhet, som är mindre säker än bevis på insats

Blixt:

 • Förbättrar skalbarheten för Bitcoin
 • Underlättar omedelbara transaktioner utanför kedjan via ett betalningskanalnätverk
 • Använder proof-of-work consensus-mekanism för säkerhet, vilket är mindre säkert än proof-of-stake

Liquid Network:

 • Ger snabba, säkra och konfidentiella transaktioner för Bitcoin-användare
 • Använder en federerad sidokedja för snabbare transaktioner jämfört med Bitcoin
 • Validerar transaktioner via en federation av betrodda deltagare snarare än proof-of-stake

WBTC:

 • Representerar en specifik mängd Bitcoin, vilket underlättar dess användning i DeFi-applikationer
 • Erbjuder inga betydande skalbarhetsförbättringar jämfört med Bitcoin
 • Innebär risken förknippad med att hålla en token kopplad till en annan tillgång

SatoshiChain är ett blockchain-projekt som adresserar begränsningar för den ursprungliga Bitcoin-krypteringsvalutan. Den ger tillgång till DeFi-applikationer, kompatibilitet med ERC20-protokoll och förbättrad skalbarhet. Med en 2-sekunders blockeringstid är transaktionerna snabba och effektiva, och den säkra proof-of-stake konsensusmekanismen ger extra säkerhet. Dessutom ger SatoshiChain tillgång till NFT, spel och decentraliserade applikationer inom Bitcoin-communityt.

Stacks har en växande utvecklargemenskap och lanserade nyligen sitt huvudnät, även om det ännu inte är allmänt antaget. Lightning Network har varit live på Bitcoin-nätverket i några år, men det har gått långsamt på grund av tekniska hinder och begränsade användningsfall. Liquid Network har anammats av flera stora börser och finansiella institutioner, men dess beroende av en federation av betrodda deltagare har väckt oro för centralisering. WBTC har sett en ökad popularitet i DeFi-utrymmet, med flera decentraliserade börser som listar det som ett handelspar, men det medför fortfarande risken förknippad med att hålla en bunden token.

Sammanfattningsvis framstår SatoshiChain som en heltäckande lösning för Bitcoin-communityt. Dess kombination av DeFi-funktioner, kompatibilitet med ERC20-protokoll och säkra proof-of-stake konsensusmekanism gör den till en stark spelare inom kryptovalutaområdet. Med växande adoption och partnerskap kommer det att bli intressant att se hur det utvecklas och konkurrerar med andra projekt inom området.

För att hålla dig uppdaterad om utvecklingen av SatoshiChain, kolla in vår webbplats Satoshichain.net

Christopher Kuntz - Medgrundare av SatoshiChain