SatoshiChain Yn Dod â Bitcoin i DeFi; Yn cyhoeddi Dyddiad Lansio Mainnet a Airdrops sydd ar ddod

SatoshiChain, y platfform blockchain sy'n dod â Bitcoin i DeFi, wedi cyhoeddi y bydd ei Mainnet yn lansio'n swyddogol ar Fehefin 1st, 2023. Mae'r lansiad yn nodi carreg filltir arwyddocaol i SatoshiChain a'i chymuned, gan ei fod yn galluogi defnyddwyr i ddefnyddio nodweddion a buddion y blockchain yn llawn, gan gynnwys cymwysiadau datganoledig a chontractau smart.

“Rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi dyddiad lansio swyddogol Mainnet SatoshiChain,” meddai Christopher Kuntz, cyd-sylfaenydd SatoshiChain. “Mae ein tîm wedi bod yn gweithio’n ddiflino ar y prosiect hwn ers cryn amser, gyda’r bwriad o bontio’r bwlch rhwng cadwyni bitcoin ac EVM mewn ffordd sydd nid yn unig yn gyflym ac yn ddiogel ond sydd hefyd yn hawdd ei ddefnyddio ac yn gyfeillgar i ddatblygwyr ar yr un pryd.”

Mae SatoshiChain wedi'i gynllunio i alluogi trafodion cyflym, diogel a chost isel wrth gefnogi ystod o achosion defnydd, gan gynnwys DeFi, hapchwarae, rheoli cadwyn gyflenwi, a mwy, gyda'r holl drafodion, ffioedd nwy, a chontractau smart wedi'u pweru gan BTC pontio fel y tocyn haen sylfaen. Bydd y Mainnet yn gwbl gydnaws â blockchains sy'n gydnaws ag EVM, gan ganiatáu i ddefnyddwyr fudo eu cymwysiadau datganoledig sy'n seiliedig ar Ethereum yn hawdd i lwyfan SatoshiChain. Mae'r platfform hefyd yn darparu cyfres o adnoddau i ddefnyddwyr adeiladu a defnyddio eu cymwysiadau datganoledig eu hunain.

Cyn lansiad Mainnet, lansiodd SatoshiChain y Testnet Cymhellol: llu o docynnau Llywodraethu SatoshiChain ($SC) ar gyfer mabwysiadwyr cynnar a chyfranogwyr Testnet. Mae'r airdrop yn ffordd i wobrwyo'r gymuned am eu cefnogaeth a'u cyfranogiad yn natblygiad a phrofi'r gadwyn. Bydd defnyddwyr a gymerodd ran yn y broses airdrop trwy gwblhau tasgau amrywiol cyn lansiad Mainnet yn gymwys i dderbyn tocynnau $SC. Mae manylion am y Testnet Cymhellol a'r airdrop ar gael ar wefan SatoshiChain a sianeli cyfryngau cymdeithasol.

SatoshiChain's mae ymrwymiad i greu dyfodol datganoledig yn cael ei adlewyrchu yn ei ymdrechion i ddarparu llwyfan blockchain dibynadwy ac effeithlon sy'n hygyrch i bawb gyda'r nod o ryngweithredu aml-gadwyn. Gyda lansiad cychwynnol Mainnet, mae SatoshiChain yn cymryd cam sylweddol tuag at gyflawni'r nod hwn.

Am SatoshiChain

SatoshiChain yn blatfform blockchain sy'n galluogi trafodion cyflym, diogel a chost isel wrth gefnogi cymwysiadau datganoledig a chontractau smart gyda bitcoin pontio fel y tocyn haen sylfaenol. Mae'r platfform yn gwbl gydnaws â blockchains sy'n gydnaws ag EVM, gan ei gwneud hi'n hawdd i ddefnyddwyr fudo eu cymwysiadau datganoledig o lwyfannau eraill. Mae SatoshiChain wedi ymrwymo i greu dyfodol datganoledig trwy ddarparu platfform blockchain dibynadwy ac effeithlon sy'n hygyrch i bawb.

I ddysgu mwy am SatoshiChain a chymryd rhan, ewch i'r wefan yn https://satoshichain.net/.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â:

Enw: Christopher Kuntz

E-bost: info@satoshichain.net