Cysylltu â'r Testnet SatoshiChain

Mae SatoshiChain wedi cwblhau ei ddiweddariad Omega Testnet diweddaraf yn llwyddiannus. Mae'r diweddariad hwn yn dod â gwell diogelwch, sefydlogrwydd a pherfformiad i'r amgylchedd testnet, gan ei gwneud hi'n haws i ddatblygwyr adeiladu a phrofi cymwysiadau datganoledig. Yn yr erthygl hon, byddwn yn eich tywys trwy'r broses o gysylltu â'r SatoshiChain Testnet a chael mynediad i'r faucet testnet i gael tocynnau prawf. P'un a ydych chi'n ddatblygwr blockchain profiadol neu newydd ddechrau, darllenwch ymlaen i ddysgu sut i ddechrau adeiladu ar SatoshiChain.

Cam 1: Gosod Metamask

Mae Metamask yn estyniad porwr poblogaidd sy'n eich galluogi i ryngweithio â rhwydweithiau sy'n seiliedig ar EVM. I osod Metamask, dilynwch y camau hyn:

 • Ewch i wefan Metamask (https://metamask.io).
 • Cliciwch ar y botwm “Cael Metamask ar gyfer [Eich Porwr]”.
 • Gosodwch yr estyniad yn eich porwr.
 • Creu waled newydd neu fewnforio un sy'n bodoli eisoes
 • Sicrhewch ef gyda chyfrinair cryf ac ymadrodd hadau wrth gefn. (Peidiwch byth â rhoi eich ymadrodd hadau i unrhyw un am unrhyw reswm)

Cam 2: Cysylltu â'r Testnet SatoshiChain

Unwaith y byddwch wedi gosod Metamask, gallwch gysylltu â'r SatoshiChain Testnet. I wneud hyn, dilynwch y camau hyn:

 • Agor Metamask
 • Cliciwch ar y tri dot yn y gornel dde uchaf
 • Cliciwch ar “Custom RPC”.
 • Llenwch y manylion ar gyfer y SatoshiChain Testnet fel a ganlyn:

Enw'r Rhwydwaith: SatoshiChain Testnet
URL RPC: https://rpc.satoshichain.io/
ID y Gadwyn: 5758
Symbol: SATS
Bloc Explorer URL: https://satoshiscan.io

Cliciwch “Save” i gysylltu â'r testnet.

Cam 3: Cael Tocynnau Prawf o'r Faucet

I gael tocynnau prawf ar gyfer y SatoshiChain Testnet, gallwch ddefnyddio gwefan y faucet.

 • Ewch i wefan y faucet (https://faucet.satoshichain.io)
 • Rhowch eich cyfeiriad waled
 • Rhowch y Recaptcha
 • Cliciwch “Cais” i gael tocynnau prawf
 • Arhoswch ychydig funudau i'r tocynnau ymddangos yn eich waled Metamask

Gyda'r camau hyn, gallwch chi gysylltu'n hawdd â'r SatoshiChain Testnet a chael tocynnau prawf i ddechrau adeiladu a phrofi'ch cymwysiadau. Mae tîm SatoshiChain wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel a sefydlog i ddatblygwyr adeiladu cymwysiadau datganoledig, ac mae Omega Testnet yn gam pwysig i'r cyfeiriad hwn.

Trwy ddilyn y camau a amlinellir yn yr erthygl hon, gallwch chi gysylltu'n hawdd â'r testnet gan ddefnyddio Metamask a chael mynediad i'r faucet i gael tocynnau prawf.

Am ragor o wybodaeth a thrafodaeth gyda'r gymuned, edrychwch ar ein gwefan yn https://satoshichain.net/