Explorant la propera generació de Bitcoin

Una mirada més propera a SatoshiChain, Stacks, Lightning Network, Liquid Network i WBTC

Les criptomonedes són actius digitals que operen en xarxes descentralitzades, permetent transaccions segures i transparents sense intermediaris. A mesura que creix l'ús de criptomonedes, han sorgit reptes d'escalabilitat, referint-se a la capacitat d'una xarxa per gestionar un nombre creixent de transaccions de manera eficient. Descentralized Finance (DeFi) es refereix a un nou sistema financer construït amb tecnologia blockchain, que proporciona accés a serveis financers sense el requisit dels intermediaris tradicionals. Els mecanismes de consens, com ara la prova de participació i la prova de treball, s'utilitzen a l'espai de la criptomoneda per validar les transaccions i assegurar la xarxa.

El món de les criptomonedes ha experimentat un ràpid augment de popularitat i diversitat en els últims anys. Entre tots els actius digitals, Bitcoin segueix sent el més conegut i utilitzat. Tanmateix, han sorgit nous projectes amb l'objectiu de millorar i millorar el disseny de Bitcoin, abordar problemes d'escalabilitat, proporcionar accés a aplicacions de finançament descentralitzat (DeFi) i resoldre algunes de les limitacions de Bitcoin tot mantenint la compatibilitat amb la xarxa Bitcoin. En aquest article, explorarem cinc d'aquests projectes: SatoshiChain, Stacks, Lightning Network, Liquid Network i WBTC, i examinarem les seves ofertes i l'impacte potencial en l'espai de la criptomoneda.

SatoshiChain:

 • Complementa la criptomoneda original de Bitcoin
 • Permet l'accés a aplicacions DeFi, incloses NFT, jocs i dApps, dins de la comunitat Bitcoin
 • Compatible amb els protocols ERC20
 • Ofereix transaccions ràpides i eficients amb un temps de bloc de 2 segons
 • Comissions de transacció baixes, pagables a Satoshi's, que estan vinculades 1 a 1 amb Bitcoin Satoshi's
 • Utilitza un mecanisme segur de consens de prova d'aposta per a més seguretat

Piles:

 • Millora l'escalabilitat de Bitcoin
 • Utilitza una cadena lateral i un mecanisme de consens de prova de transferència per a transaccions ràpides i eficients
 • Utilitza un mecanisme de consens de prova de treball per a la seguretat, que és menys segur que la prova de participació

Llamp:

 • Millora l'escalabilitat de Bitcoin
 • Facilita les transaccions instantànies fora de la cadena mitjançant una xarxa de canals de pagament
 • Utilitza un mecanisme de consens de prova de treball per a la seguretat, que és menys segur que la prova de participació

Xarxa líquida:

 • Proporciona transaccions ràpides, segures i confidencials per als usuaris de Bitcoin
 • Utilitza una cadena lateral federada per a transaccions més ràpides en comparació amb Bitcoin
 • Valida les transaccions mitjançant una federació de participants de confiança en lloc de prova de participació

WBTC:

 • Representa una quantitat específica de Bitcoin, facilitant el seu ús en aplicacions DeFi
 • No ofereix cap millora significativa d'escalabilitat en comparació amb Bitcoin
 • Comporta el risc associat a mantenir un testimoni vinculat a un altre actiu

SatoshiChain és un projecte blockchain que aborda les limitacions de la criptomoneda original de Bitcoin. Ofereix accés a aplicacions DeFi, compatibilitat amb protocols ERC20 i escalabilitat millorada. Amb un temps de bloc de 2 segons, les transaccions són ràpides i eficients, i el mecanisme segur de consens de prova d'aposta ofereix seguretat addicional. A més, SatoshiChain proporciona accés a NFT, jocs i aplicacions descentralitzades dins de la comunitat Bitcoin.

Stacks té una comunitat de desenvolupadors en creixement i ha llançat recentment la seva xarxa principal, tot i que encara no s'ha adoptat àmpliament. La xarxa Lightning porta uns anys en directe a la xarxa Bitcoin, però la seva adopció ha estat lenta a causa de les barreres tècniques i dels casos d'ús limitats. Liquid Network ha estat acceptat per diversos intercanvis i institucions financeres importants, però la seva dependència d'una federació de participants de confiança ha generat preocupacions sobre la centralització. WBTC ha vist augmentar la popularitat a l'espai DeFi, amb múltiples intercanvis descentralitzats que l'enumeren com a parell de negociació, però encara comporta el risc associat a tenir un testimoni vinculat.

En conclusió, SatoshiChain destaca com una solució integral per a la comunitat Bitcoin. La seva combinació de capacitats DeFi, la compatibilitat amb els protocols ERC20 i el mecanisme segur de consens de prova de participació el converteixen en un jugador fort en l'espai de la criptomoneda. Amb una creixent adopció i associacions, serà interessant veure com es desenvolupa i competeix amb altres projectes en el camp.

Per mantenir-vos al dia sobre el progrés de SatoshiChain, consulteu el nostre lloc web Satoshichain.net

Christopher Kuntz - Cofundador de SatoshiChain